Pantalon de Bisonyosi: Jordi Salallasera

Clarsia, la seva filla: Patricia Sánchez

La Dra Lombardi: Gemma Gusi

Silví, el seu fill: Adrià Garcia 

Beatriu/Federic Rasponi: Laia Perea

Florind Aretusi, torinès: Aleix Bagan 

Brigel•la, hosteler: Carles Preixens

Maragdina, cambrera: Meritxell del Mastro

Trufaldí, criat: Enric Manzano

Cambrer de l’hostal: Marc Bellmunt

Bastaix, camal•lic: Marc Bellmunt

Cambrera d’hostal: Marta Campillo

Cambrera d’hostal: Maria Vallribera